Codeborne
arvudes

100+ erinevat infosüsteemi arendatud ja paigaldatud
75+ klienti läbi aegade
Geograafiline ulatus: Eesti, Jaapan, Luksemburg, USA, Norra, Tšehhi Vabariik, Ühendkuningriik, Poola, Albaania, Moldova, Põhja-Makedoonia, Bulgaaria, Läti, Leedu.

Kasvanud tänaseks 50+ arendajani
Aastakäive 5 miljonit, 2/3 eksport
Asutatud 2010. aastal

Distsipliinid, mida me järgime kvaliteetse tarkvara pakkumiseks

Otsesuhtlus kliendiga

Codeborne'is ei ole projektijuhte ega analüütikuid, meie programmeerijad räägivad otse klientidega.

Me räägime "ärikeelt"

Codeborne'i programmeerijatel on teadmised erinevatest ärivaldkondadest ning me räägime ka "ärikeelt" - nii ei lähe mõte kliendilt tarkvarainseneridele ekslikult kaduma või ei saa mõtet valesti mõista, nagu see juhtuks, kui vahel oleks ka vahendaja.

Toodame tarkvara igapäevaselt

Väärtuse kliendi jaoks loob töötav tarkvara. Codeborne toodab töötavat tarkvara iga päev alates projekti esimesest nädalast.
Pidev tootmine on tegelik kontrollimehhanism, mille abil klient saab hinnata projekti edenemist ja investeeritud raha väärtust.

Kiire toodete käivitamine

Kiire turulejõudmine on ettevõtte jaoks sageli väga oluline. Codeborne on väga kiire käivitaja. Me oleme käivitanud täiemahulise internetipanga 4 kuuga.

Paaris­programmeerimine

Loominguline disainimine

Uuendusliku süsteemi väljatöötamine ei ole mitte niivõrd klaviatuuril trükkimine, vaid pigem loominguline disainitöö.
Kui programmeerija üksi võib takerduda tehnilise keerukuse taha või tal ei pruugi olla kõiki kogemusi iga äriprobleemi lahendamiseks, siis kahest insenerist koosnev paar täiendab teineteist ja selle tulemusena on tarkvara disain, arhitektuur ja rakendamine oluliselt kvaliteetsem.

Teine silmapaar leiab tõenäoliselt vead üles

Codeborne'is ei ole eraldi Q&A tiimi. Programmeerijad katavad kogu ärikriitilise funktsionaalsuse automatiseeritud testidega. Selline töödistsipliin hoiab arendajad keskendunud ja vastutavad tarkvara kvaliteedi eest, mitte ei saada koodi kvaliteedikontrolliks Q&A tiimile.

Kiire arendamine

Oleme suutnud tõestada, et inseneride paar suudab tarkvara kiiremini valmis saada kui kaks eraldi töötavat inimest. Teisisõnu, paarisprogrammeerimine toob kaasa väiksema projekti kogukulu (TCO).

Prototüüpide tegemine

Miks  teha kõrgetasemelist prototüüpi?

Äriideede valideerimine

Avasta projekti tundmatus ilma tegelike arenduskuludeta

Avasta kitsaskohad varem

Väldi tarbetuid viivitusi ja lisakulusid arendusetapis

Loob disainikomponente, mis tegelikult töötavad

Komponendid, mis toimivad ka tegelikkuses

Projekti ulatuse määratlemine

Prototüüp sisaldab peamiste kasutajavoogude visuaalset esitust

Hea prototüübi omadused

Saab kasutada ka tegelikes seadmetes

Mõjub realistlikult ja annab suurema ülevaate kui staatiline pilt

Aitab veenda kõiki huvirühmi

Prototüübi tutvustamine investoritele, partneritele või meeskonnaliikmetele

Sujuv üleminek arendustegevusele

Prototüübi koodi saab uuesti kasutada projekti tegelikus arenduses