Blog post cover illustration Rätsepatööna tehtud tarkvara pole vaid suurtele
Codeborne
08 May 2018

Rätsepatööna tehtud tarkvara pole vaid suurtele

Meie juurde tuli Eesti start-up ettevõte, kel oli idee, mis peaks kõige eelduste kohaselt lendama: Eelarve koostamine ei pea olema raketiteadus. Eelarvestamist tajutakse aja- ja töömahuka protsessina, aga seda on võimalik inimlikumaks ja mugavamaks muuta.

Samas ei olnud klient senimaani näinud oma ideele visuaalset tõestust. Kas peas ja paberil olev asi on reaalselt teostatav? Kuidas ta ekraanil välja näeks? Kas see struktuur töötab? Kas minna edasi? Pakkusime, mida ikka selliste küsimuste puhul pakume - pilooti.

Tegime 2-nädalase pilootprojekti, mis andis tellijale veendumuse, et lendab tõesti. Klient sai aru, et tema idee ei ole vaid finantsisti elu lihtsustav tööriist. See toob finantsid arusaadaval kujul otsustajate lauale, kel ei ole finantsidega otsest seost - näiteks koolijuht, lasteaiajuht.

Miks eelarved sageli ei õnnestu, ei tööta? Nad tehakse finantsistide lauale. Samas reaalne tulude - kulude juht ja vastutaja ei pruugi numbrijadast aru saada ja loobub kasutamisest. Aga nüüd olid osalised valmis seda mängu mängima, sest see oli intuitiivne ja lihtne. Klient leidis projektile rahastuse ja 6 kuud hiljem oli VeeRa MVP kasutamiseks valmis.

Veera example

Mis on VeeRa?

Lihtne eelarve loomise keskkond, omaette iseteenindusportaal. Ajale kohaselt võimaldab kasutust mistahes nutiseadmes ja op. süsteemis. Kogu töö käib ühtede andmete peal - single source of truth. Võimaldab lisada numbritele selgitusi, kommentaare, pilte, mis teeb töölaua kasutajale arusaadavaks.

Kasutaja saab valida sobiva detailsusastme eelarve numbrite haldamiseks, liikudes üldiselt üksikule ja vastupidi, koondeelarve vaateni. Näiteks rea “kontoritarbed” saab allüksuse tasemel palju detailsemaks lüüa.

Pidevalt on võimalik võrrelda sisestatud andmeid etteantuga, varasemate aastatega või millega iganes. Koos vastavate detailide ja kommentaaridega. Kokkuvõttes aitab kaasa teostajate vastutuse tõusule kohtadel, kus eelarvet täidetakse.

Veera example

Miks sellist asja varem ei olnud?

Eelarverakenduste tegemisel on sageli takerdutud finantskeerukusse ning hakatud lahendama ühe kliendi spetsiifilist juhtumit. Loomaks paljudele sobivat rakendust, tuleb teha üldistusi. VeeRa loomisel on võtmesõnaks LIHTSUS. Eesmärk luua lihtsat tööriista kogu organisatsiooni kasutamiseks, et mõistetavus oleks erinevatel vastutustasanditel. Lisaks oli ühe kohaliku omavalitsuse (KOV) põhiselt selle loomise investeering liiga suur.

Kas mujal on sellise teenuse analooge? Kui 2015 alustati, siis veel mitte, aga arendused olid samuti algamas eri riikides. Täna on teada vähemalt 5 sarnast arendust.

Siis tuli Eestis KOV reform ja 213-st KOV-st sai 79. Kui poliitilised otsused tehtud ja praktikud pidid eelarveid kokku panema, küsiti nii mõnelgi pool “Kuidas liita liidetamatuid?” VeeRa ei olnud algselt sellega arvestanud, aga sobis olukorda suurepäraselt. Kui struktuurid ja erialane sõnavara kokku saab lepitud, on edasi kogu minevik võrreldavatel alustel samamoodi kättesaadav ja võrreldav. Eeltöö oli struktuuride loomisega tehtud. Tulevik muutus võrreldavaks ja minevik säilus.

Mis ja kuhu edasi?

Klient plaanib lisada seire, et igapäevased raamatupidamise andmed oleksid eelarvenumbrite kõrval jälgitavad. Lisaks liidestumise e-arvete keskkonnaga. Ja ärililiselt plaanivad 2018 lõpuks 50 Eesti KOV-i VeeRa kasutusele võtta!

Kasutajatele lahendus meeldib. Uutest KOV-dest kasutasid artikli kirjutamise hetkel juba 13 VeeRa-t ja kasutajate uuringus sai küsimus „Mis Teile kõige enam meeldib VeeRa juures?“, kõige sagedamini vastuseks: lihtne, loogiline ja mugav kasutada.

Mis meile selle loo juures eriti meeldib?

Väga tugevalt on esindatud paar agiilsuse alustala:

  • Tugev tooteomanik (Product Owner), kes teab oma maailma ning selle vajadusi ja valupunkte ning

  • Start small but start today - iteratiivne arendus. Järk-järgult on piloodist liigutud MVP-ni ja sealt mitme erineva lainena arendatud edasi, lähtudes tellija ja tema klientide tagasisidest.

Kokkuvõtteks - seda kõike aitab teha rätsepatööna tehtud tarkvara, mis ei ole vaid suurte eralõbu, vaid kättesaadav ka väikesematele ettevõtetele.

Vaata ka VeeRa tutvustust

Our recent stories